Er valt wat te kiezen op 17 maart 2021.

De nieuwe definitieve partij-programma’s zijn inmiddels bekend van de partijen die op dit moment in de 2e Kamer zitten en van de nieuwe partijen die dit jaar voor het eerst gaan deelnemen; alles is opgenomen in deze website.

Zo hoef je niet alles in één keer tot je te nemen, maar kun je “meelezen” met de beschikbaar komende partijprogramma’s. Dit zal  leiden tot een (nog?) meer gefundeerd oordeel / standpunt over de door jou te verkiezen partij in het stemhokje op 15, 16 of 17 maart 2021.

De menukeuze Updates/Nieuws is toegevoegd om snel te zien wat er gewijzigd is sinds je vorige bezoek. Hoef je wéér niet te zoeken…..

Heb je vragen of toevoegingen voor de website ?
Meld deze via dit emailadres