Er valt wat te kiezen op 15, 16 en 17 maart 2021.

De nieuwe concept-(en definitieve) programma’s zijn inmiddels bekend van de partijen die op dit moment in de 2e Kamer zitten. (alleen die van de nieuwe partij Splinter van huidig 2e kamerlid Femke Merel van Kooten – Arissen ontbreekt).
Deze website blijft ook dit jaar in de lucht en zal steeds worden bijgewerkt als er meer informatie bekend wordt over o.a. de nieuwe partijen die dit jaar voor het eerst gaan deelnemen en hun programma’s.

Zo hoef je niet alles in één keer tot je te nemen, maar kun je “meelezen” met de beschikbaar komende partijprogramma’s. Dit zal  leiden tot een (nog?) meer gefundeerd oordeel / standpunt over de door jou te verkiezen partij in het stemhokje op 15, 16 of 17 maart 2021.

De menukeuze Updates/Nieuws is toegevoegd om snel te zien wat er gewijzigd is sinds je vorige bezoek. Hoef je wéér niet te zoeken…..

Heb je vragen of toevoegingen voor de website ?
Meld deze via dit emailadres