Er valt wat te kiezen …………….. op 17 maart 2021.

U treft hier alle huidige (2017-2021) programma’s aan van de Nederlandse politieke partijen waarvan nu verwacht mag worden dat zij meedoen aan de 2e Kamer Verkiezingen in 2021. (of eerder…?)

De nieuwe programma’s voor 2021 zijn nog niet bekend. Deze website blijft in de lucht en zal steeds worden bijgewerkt als er meer informatie bekend wordt. Zo hoeft u niet alles in één keer tot u te nemen, maar kunt  “meelezen” met de beschikbaar komende partijprogramma’s. Dit zal voor u leiden tot een (nog?) meer gefundeerd oordeel / standpunt over de door u te verkiezen partij in het stemhokje op 17 maart 2021.

Heeft u vragen of toevoegingen voor de website ?
Meldt deze via dit emailadres